ทำไมถึงเรียก นาค ก่อนบวชพระ

ทำไมถึงเรียก นาค ก่อนบวชพระ


ทำไม ถึงเรียกว่า  "นาค"  ก่อนบวชพระ

                   ตามตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่ศาสนาไปทั่วชมพูทวีป
พญานาคีผู้เฝ้าติดตามเรื่องราวพระองค์ บังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธายิ่งนัก
รู้ด้วยญาณว่าพระองค์คือพญาคันคากจุติมา จึงจำแลงกายเป็นบุรุษขอบวชเป็นสาวก
ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์
 

                     ค่ำคืนหนึ่งพญานาคเผลอหลับไหลคืนร่างเดิม ทำให้เหล่าภิกษุที่ร่วมบำเพ็ญเพียรทั้งหลายตื่นตระหนก
ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงขอให้พญานาคีลาสิกขา

เนื่องจากนาคเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้ 

                      พญานาคียอมตามคำขอพระพุทธองค์ แต่ขอว่ากุลบุตรทั้งหลายทั้งปวงที่จะบวชในพระพุทธศาสนา
ให้เรียกขานว่า " นาคี " เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนแล้วค่อยเข้าโบสถ์ จากนั้นเป็นต้นมา
จึงได้เรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่า " พ่อนาค " 


หมายเหตุ  
พญาคันคาก คือ พระพุทธเจ้า ครั้งเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น พญาคันคาก
และได้ศึกษาธรรม และเทศนาสอนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำ
 


                     ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่างก็เกิดความเลื่อมใส จนกระทั่งลืม ถวายเครื่องบัดพลีให้กับ พญาแถน
ผู้เป็นเทพเจ้าผู้ก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์และบันดาลน้ำฝนแก่โลกมนุษย์ ดังนั้น จึงทำให้พญาแถนบันดาลโทสะ และโกรธแค้น
จึงได้สาปแช่งไม่ให้มีฝนตกเป็นเวลานานถึง 
ปี เดือน วัน ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นอันมาก 

                          ดังนั้นบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ จึงได้เข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ว่าเกิดจากเหตุอันใดทำไมถึงไม่มีฝนตกมาถึง 
ปี
จึงได้รู้ว่า พญาแถน ทรงพิโรธที่ไม่ได้บูชาท่าน จึงบันดาลให้ฝนไม่ตกลงมา
 

                          ครั้นพญานาค ได้ยินก็ไม่พอใจ จึงได้ตัดสินใจยกทัพไปบุกเมืองสวรรค์
แม้ว่าพระโพธิสัตว์คันคาก จะห้ามก็ไม่เป็นผล
 

                           แต่ผลการสู้รบนั้น ทางฝ่ายพญานาคได้พ่ายแพ้ให้กับพญาแถน
อีกทั้งตนเองก็บาดเจ็บสาหัสด้วยอาวุธของพญาแถน อีกด้วย พระโพธิสัตว์คันคาก เห็นแล้วจึงบังเกิดความสงสารยิ่งนัก
เพราะเห็นว่าทางพญานาค กระทำไปด้วยเจตนาที่ต้องการที่จะให้ความสุขกลับคืนมา จึงได้ทำให้เหล่าบรรดาพญานาคทั้งหลาย
หายจาการบาดเจ็บ หลังจากนั้น พญานาค ก็ได้ปวารณาตนเป็นขอเป็นข้ารับใช้พระโพธิสัตว์ไปตลอดไปในทุก ชาติไป

 

Powered by MakeWebEasy.com