ข้อคิดทำบุญวันเกิด

ข้อคิดทำบุญวันเกิด

ข้อคิดทำบุญวันเกิด
 
 
เรื่อง ข้อคิดทำบุญวันเกิด โดย พระราชสุทธิญาณมงคล

ข้อคิดทำบุญวันเกิด พระราชสุทธิญาณมงคล ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๑

                  ในวันนี้ คล้ายวันเกิดนี้ เราก็ทำบุญได้ทุกวัน ทุกเวลา แต่ข้อเท็จจริงวันเกิดก็มีวันเดียวที่เราคลอดออกมาจาคัพภาจากมารดาเท่านั้น ไม่มีวันอื่นอีกแล้ว แต่เราจะทำบุญวันเกิดเดือนไหนก็ได้ วันใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ เรียกว่าคล้ายวันเกิด ท่านก็พาญาติพี่น้องมาบำเพ็ญกุศลเทวตาพลี ถวายอุทิศให้แก่เทวดาประจำวันเกิด ฟังพระสงฆ์สวดธรรมจักร และบรรดาญาติพี่น้องทุกคนที่มาจากถิ่นไกลและถิ่นใกล้ ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทใหญ่ ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตรท่านก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่าน ถ้าท่านตั้งใจฟัง ที่พระสงฆ์ได้สาธยายมนต์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ มรรค ๘ อริยสัจ ๔ ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร เป็นสูตรที่เจริญกุศลภาวนา เป็นสูตรที่ให้เราอายุมั่นขวัญยืน ถ้าใครตั้งใจฟังจบ รับรองว่าท่านจะอายุมั่นขวัญยืน จะมีสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตจะไม่มีปัญหา ธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร เป็นบทแก้ปัญหาชีวิต เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศลก็ตาม ถ้าท่านทั้งหลายเจริญกรรมฐานท่านจะรับผิดชอบ ตาดู หูฟัง มีอะไรจะชำรุดทรุดโทรมจะต้องซ่อมจะต้องทำไม่นิ่งดูดายถึงจะเรียกว่าปฏิบัติกรรมฐาน ไม่อย่างนั้นใช้ได้ ไม่ใช่ไม่รับผิดชอบอะไรเลย ก็ขอฝากไว้ในฐานะท่านเป็นนักกรรมฐาน รับผิดชอบตัวเองได้สูงมาก และนอกจากนั้นยังรับผิดชอบการงานและหน้าที่ รับผิดชอบพี่น้องสายโลหิตเดียวกัน ยังรับผิดชอบเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมร่วมกัน จิตใจก็เบิกบานอันนี้สำคัญมาก บางคนไม่ปฏิบัติกรรมฐาน รู้แต่ไม่ทำ รู้สอนได้แต่ทำไม่ได้ อย่างนี้ไม่รับผิดชอบ ก็ขอเสนอแนะจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จะมองเห็นอะไรก็เอาเท้าเขี่ยทิ้งไป จะไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติ จะไม่สนใจในการปฏิสงขรณ์ คนที่ปฏิบัติกรรมฐานได้จะมี ๕ ป. คือ

     ๑.ปริยัติ

     ๒.ปฏิบัติ

     ๓.ปฏิสังขรณ์ จะไปบ่นว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นช่างอย่างนี้ใช้ไม่ได้

     ๔.ปฏิสันถาร แขกมายิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับ เป็นต้น

     ๕.ปฏิภาณไหวพริบ ถ้าท่านปฏิบัติกรรมฐานได้ จะแก้ไขปัญหาได้ เรียกว่า ปฏิภาณไหวพริบ

             ถ้าท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานได้จะมี ๕ ป. แต่คนที่ไม่มี ๕ ป. นั้น เป็นคนไร้สาระ คนไร้เหตุผล ไม่ได้รับผิดชอบแต่ประการใด ก็ขอเจริญพรเสนอแนะบรรดาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี้ ถ้าท่านมีกรรมฐานท่านจะรับผิดชอบตัวเองสูง รับผิดชอบสำนักงาน ถ้าท่านเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะรับผิดชอบในกุฏิของท่าน บางทีกุฏิพังแล้วไม่รับรู้ ข้าไม่ได้เป็นช่าง ไม่รับรู้อะไรทั้งหมดใช้ไม่ได้ อย่างนี้ไม่ใช่นักกรรมฐาน นักกรรมฐานท่านต้องปฏิสังขรณ์ ปฏิสันถาร มีจุดมุ่งหมายขึ้นมาอย่างนี้ จึงมีประโยชน์มาก ท่านทั้งหลายเอ๋ย เราต้องรับผิดชอบทั้งนั้น พ่อบ้านแม่เรือน ต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดในบ้านในเรือนของท่าน ถ้าหากว่าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ก็รับผิดชอบทั้งนั้น อำเภอ จังหวัด ก็รับผิดชอบ แต่ตัวเองนี้ไม่รับผิดชอบตัวเอง เห็นแก่ตัว มักง่าย มักได้ ไปไม่รอด ไปไม่ไหว แน่นอนที่สุด แต่บางคนไม่เอา หลับหูหลับตา คุดคู้อยู่ในรู อยู่ในบ้านของตน คนที่ดีมีปัญญาจะเห็นการณ์ไกล ก้าวต้องเกาะ ต้องเก็บเพื่อสืบเสาะเจาะให้ลึก จะเป็นโยชน์ต่อตัวของเขาไม่ใช่น้อย นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยทำดีไม่ได้ดีเหมือนมีกรรมบัง แต่ไม่มีบุญหรือมี สร้างความดีต้องมีกรรม การกระทำที่คนอิจฉาริษยาเป็นเรื่องธรรมดา คนอิจฉาริษยามีมากเหลือเกิน แต่ทำความดีเด่นเมื่อใดคนอิจฉามากเท่านั้น ถ้าสร้างแต่ความชั่วไม่มีใครอิจฉา เราขายของดีในตลาดมีคนอิจฉา เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ได้เลยจะเจ็ง ไม่มีใครอิจฉาแน่นอน และหนี้ก็ไม่มีใครมาทวงด้วย กรรมก็ไม่มาต่อกรรมด้วย เพราะฉะนั้นความดีต้องมีอุปสรรคทั้งนั้น ถ้าไม่มีอุปสรรคไม่เป็นความดีในชีวิตของท่าน เพราะฉะนั้นขอให้ท่านต่อสู้ต่อไป วันนี้มาทำบุญวันเกิด คล้ายวันเกิด ก็ยังพาพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายกัน ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศล ถวายกุศลเป็นเทวตาพลี อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำวันเกิดของท่าน และที่ท่านมาจากไกลและใกล้ ก็มาถวายสังฆทาน กัปปิยภัณฑ์ จตุปัจจัย ไทยทาน เป็นต้น อาตมาจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ต่อท่านที่เจตนามา จะเป็น บาทเดียว สองบาท จะใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป จะไม่เก็บไว้แต่ประการใด ก็เราต้องการให้ ต้องการช่วยเหลือคนอื่น ต้องการฟื้นคืนขึ้นมา จากที่เขาตายไปแล้วนั้น ต่ออายุให้ยืนยาวนาน การทำบุญคล้ายวันเกิดก็คือการต่ออายุ บุญต่อบุญ บาปต่อบาป ก็ขอเสนอแนะไปว่าทำบุญคล้ายวันเกิด ไปเสนอแนะต่อ อย่าดื่มเหล้าในวันเกิด อย่าเที่ยวในวันเกิด อย่าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเหลากันในวันเกิด ถ้าวันเกิดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่ม แล้วก็บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาต ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร คล้ายวันเกิด จะประเสริฐที่สุด ท่านจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนที่สุด ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว

               นี่แหละเศรษฐกิจตก อย่าทำใจให้ตก อย่าทำราคาให้ตก เพิ่มราคาของตัวเองให้มีชื่อมีเสียง มีทรัพย์ มีความรัก เพิ่มขึ้น พยายามประกอบกิจหน้าที่การงานรับผิดชอบให้มากขึ้น พยายามซื้อขายชีวิตให้ข้อคิดในปัญญา ให้มีปัญญามากขึ้น พยายามช่วยตัวเองให้มากขึ้น

               ไม่ใช่ไทยช่วยไทย ไทยช่วยไทยแล้วจะไปช่วยใคร เขาไม่ช่วยเราแล้ว เราต้องช่วยตัวเองทุกคน ถ้าหากว่าคนอื่นไม่ช่วย จะเป็นลูกเป็นหลานของท่านทั้งหลายโปรดทราบ อย่าหวังพึ่งลูกหลาน เอาบุญอย่าเอาคุณตอบแทน ท่านจะเสียใจต่อภายหลัง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยตัวอง พึ่งตัวเอง สอนตัวเองทั้งนั้น ถ้าเราไม่พึ่งตัวเอง ช่วยตัวเอง สอนตัวเองแล้วหมดทางที่จะอยู่ต่อไปในโลกนี้ต่อไป สัตว์เอ๋ย..สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม จากการกระทำของตนเองทั้งนั้น มีฟ้าเหนือฟ้า มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม ไม่มีอีกแล้ว เครื่องรางของขลังเต็มอก กันตกนรกไม่ได้ ไม่สามารถจะกันตกนรกได้เลย กันตกนรกได้ ต้องเข้าหาธรรมะ ปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุด นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน จะได้ไม่ต้องไปในภูมินั้น

               นรก แปลว่า นิรโก ต้องเดือดร้อนตลอดชาติ เปรต มักง่าย มักได้ของเขาอย่างเดียว เสียไม่เอา เปรตมีมากยุคใหม่สมัยนี้ โลภมากอยากได้ ไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอย มักง่ายมักได้ เปรตมีอยู่ทั่วไป ณ วันนี้ อสุรกาย ดุร้ายมาก ตายด้วยอำนาจโทสะ ตายแล้วก็ไปลงนรกหมกไหม้ตลอดไป มีความหมายอยู่มากไม่ใช่น้อย นี่แหละเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่ง ก็ขอฝากไว้ในที่นี้

               คนเราเดี๋ยวนี้รูปร่างเป็นมนุษย์ แต่จิตใจเป็นเดรัจฉาน ขวางคนโน้น ขัดคอคนนี้ อิจฉาคนโน้น อิจฉาคนนี้ นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละหนอ ไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดได้คิดถึงความหมายของการทำบุญวันเกิดไว้ทุกวัน ทำให้ทุกวัน คือ เจริญสุข เจริญยศ เจริญหน้าที่การงาน ทำทุกวันจะได้ไม่ขาดทุนในชีวิต ชีวิตท่านจะไม่เป็นหมัน จะทันพลันเวลา จะแก้ไขปัจจุบันได้ อดีตก็คือความฝัน ปัจจุบันก็คือความจริง อนาคตไม่แน่นอน โปรดใช้ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้มาก หากว่าท่านทำให้ชีวิตของท่าน ชีวิตของท่านก็จะมีค่า เวลาของท่านก็จะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อย ก็ขอฝากท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วย

             สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาคล้ายวันเกิดของท่านทั้งหลาย และญาติโยมที่มาทำบุญถวายสังฆทาน ถวายทานอุทิศ ทักษิณานุปทาน ปุพพเปตพลี สร้างความดีให้แก่ มารดา บิดา ปู่ย่า ตายาย ที่ล่วงลับไปแล้วสู่สัมปริยภพ จงมาปรารภรับส่วนบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไป ณ โอกาสบัดนี้ เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมให้ อย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมกันอีกต่อไปเลย เวรชนะด้วยการอย่าจองเวรกัน ถอนเวรกรรมออกเสียด้วยการอโหสิกรรม จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปต้องแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ในกาลคล้ายวันเกิดของท่านทั้งหลาย อันเป็นโอกาสเป็นมหามงคลชีวิต ขอให้ได้กำไรชีวิตตลอดกาลปวสาน ก็ทุกท่านที่มาร่วมงานและปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งถวายสังฆทาน ถวายการอุทิศ สร้างความคิด สร้างความรู้ สร้างความตั้งใจ และสร้างประสบการณ์กับปัญหาชีวิตต่อไป ขอให้ท่านเจริญยศ เจริญลาภ เจริญหน้าที่การงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอทุกท่านจงเจริญด้วย วัณณะ สุขะ พละ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้ เทอญ.

 

เครดิตข้อมูลดีๆ จาก th.wikibooks.org/wiki/ข้อคิดทำบุญวันเกิด

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้