4 อย่าง ชาวพุทธควรมีศรัทธาต่อศาสนาพุทธ

4 อย่าง ชาวพุทธควรมีศรัทธาต่อศาสนาพุทธ

1. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทะคุณ และ พระมหากรุราธิคุณ 

2. กัมมสัทธา เชื่อเรื่องกรรม คือ เชื่อว่ากรรมมีจริง 

3. วิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม คือ เชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมให้ผลเสมอ 

4. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือ เชื่อว่าผลที่เราได้รับเป็นผลแห่งการกระทำของเราเอง ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติ 


        หลายคนคิดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริง จนถึงกับประชดประชันว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป เห็นด้วยว่าคนทำกรรมชั่วได้รับผลเป็นคนร่ำรวย เป็นคนมีวาสนา มีคนเคารพยกย่อง ตรงข้ามกับคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันขันแข็ง กลับต้องมีชีวิตที่ยากลำบากหรือคนทีททำงานไม่เป็น เลี่ยงงาน ประจบสอพลอกลับได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง...........กรรมให้ผลไม่เหมือนกัน ให้ผลทันเวลาและให้ผลระยะยาวต่อไป ฉะนั้นทุกคนจึงมีโอกาสรับกรรมไม่เหมือนกัน ความดีที่ทำไว้ครั้งนั้น ยังมาไม่ถึง ความชั่วหนักกว่าก็มาให้ผลก่อน ส่วนความดีนั้นเขาก็จะให้ผลในภายหลังคนที่เชื่อเรื่องกรรม ย่อมสามารถอดทน ยอมรับความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวัง ขมขื่น และเคราะห์ที่เกิดแก่ตนได้ ไม่ตีโพย ตีพายว่าโลกไม่มีความยุติธรรม ทำดีต้อง ได้รับผลดีแน่นอน และทำชั่วก็จะได้รับผลชั่ว อย่างหนีไม่พ้น กรรมบางอย่างอาจให้ผล ในชาตินี้ บางอย่างอาจให้ผลในชาติหน้า หรือชาติต่อ ๆ ไป เช่นเดียวกับการปลูกพืช บางอย่างให้ผลในไม่กี่เดือน บางอย่างก็เป็นปี 


เครดิต จากเว็บพลังจิต

Powered by MakeWebEasy.com