ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ปี 2562

ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ปี 2562

ฤกษ์เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ปี 2562 หากเปิดห้างร้าน บริษัท จะเจริญรุ่งเรือง ถือเอาฤกษ์งามยามดีเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต

ฤกษ์ดีประจำเดือนมกราคม
วันที่ 1 มกราคม  เวลา 8:26 - 11:35

วันที่ 9 มกราคม  เวลา 9:54 - 15:19

วันที่ 19 มกราคม  เวลา 9:19 - 14:33

วันที่ 29 มกราคม  เวลา 9:16 - 15:45

 
ฤกษ์ดีประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  เวลา 9:19 - 14:39

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  เวลา 9:33 - 16:49

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  เวลา 9:42 - 13:19

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  เวลา 9:45 - 14:22
  

ฤกษ์ดีประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 9 มีนาคม  เวลา 9:52 - 13:59

วันที่ 16 มีนาคม  เวลา 10:02 - 15:49

วันที่ 24 มีนาคม  เวลา 10:09 - 13:19

วันที่ 29 มีนาคม  เวลา 8:39 - 14:22

 
ฤกษ์ดีประจำเดือนเมษายน
วันที่ 2 เมษายน  เวลา 9:22 - 15:03

วันที่ 6 เมษายน  เวลา 9:09 - 13:49

วันที่ 19 เมษายน  เวลา 10:09 - 14:19

วันที่ 26 เมษายน  เวลา 11:29 - 15:19

 
ฤกษ์ดีประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม  เวลา 9:19 - 15:03

วันที่ 9 พฤษภาคม  เวลา 9:11 - 13:49

วันที่ 24 พฤษภาคม  เวลา 10:24 - 14:19

วันที่ 30 พฤษภาคม  เวลา 11:29 - 15:19

 
ฤกษ์ดีประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ 2 มิถุนายน  เวลา 9:19 - 15:03

วันที่ 11 มิถุนายน  เวลา 9:11 - 13:49

วันที่ 25 มิถุนายน  เวลา 10:24 - 14:19
 
วันที่ 29 มิถุนายน  เวลา 11:29 - 15:19

 
ฤกษ์ดีประจำเดือนกรกฎาคม
วันที่ 5 กรกฎาคม  เวลา 9:02 - 15:03

วันที่ 11 กรกฎาคม  เวลา 10:09 - 13:49

วันที่ 19 กรกฎาคม  เวลา 10:29 - 14:19

วันที่ 24 กรกฎาคม  เวลา 9:29 - 15:19
  

ฤกษ์ดีประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 6 สิงหาคม  เวลา 9:59 - 13:59

วันที่ 9 สิงหาคม  เวลา 9:59 - 13:59

วันที่ 15 สิงหาคม  เวลา 9:33 - 12:46

วันที่ 24 สิงหาคม  เวลา 9:52 - 14:09
  

ฤกษ์ดีประจำเดือนกันยายน
วันที่ 5 กันยายน  เวลา 9:09 - 14:54

วันที่ 9 กันยายน  เวลา 9:19 - 15:29

วันที่ 12 กันยายน  เวลา 9:12 - 14:50

วันที่ 26 กันยายน  เวลา 8:19 - 14:09
  

ฤกษ์ดีประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 2 ตุลาคม  เวลา 10:54 - 16:45

วันที่ 8 ตุลาคม  เวลา 10:31 - 16:24

วันที่ 11 ตุลาคม  เวลา 9:39 - 13:01

วันที่ 26 ตุลาคม  เวลา 9:29 - 15:29

 
ฤกษ์ดีประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 2 พฤศจิกายน  เวลา 9:45 - 16:19

วันที่ 5 พฤศจิกายน  เวลา 9:39 - 16:01

วันที่ 19 พฤศจิกายน  เวลา 9:49 - 15:42

วันที่ 29 พฤศจิกายน  เวลา 9:22 - 15:16
  

ฤกษ์ดีประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม  เวลา 10:15 - 15:32

วันที่ 9 ธันวาคม  เวลา 10:09 - 15:19

วันที่ 19 ธันวาคม  เวลา 9:36 - 15:49

วันที่ 25 ธันวาคม  เวลา 9:15 - 15:20

 


 
เเท็กที่เกี่ยวข้อง


#ฤกษ์เปิดร้านปี2562 #ฤกษ์เปิดกิจการใหม่ปี2562 #ฤกษ์เปิดร้านปี2019 #ฤกษ์ดี2019 #ความเชื่อ #เสริมดวง #ดูดวงปี2562

เครดิต Sanook.com

 

ดูฤกษ์งามยามดี #ติ๊กพยากรณ์บาร์โค้ดชีวิต

https://www.facebook.com/tikbarcode

เช็คดวง ลงทุน ลงหุ้น เปิดกิจการ ดูฤกษ์มงคล

Powered by MakeWebEasy.com