งานบวช พิธีบุญ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : T9

รับจัดงานบวช งานพิธี งานบุญ เริ่มตั้งแต่ พิธีปลงผม อาบน้ำนาค พิธีล้างเท้าพ่อแม่ พิธีขอขมาผู้ใหญ่ พิธีพระเทศน์สอนนาค พิธีขบวนแห่นาคเข้าโบสถ์ เครื่องอัฐบริขาร จนกระทั่ง พิธีในโบสถ์ ในแพ็คเกจ 49,000.- เพิ่มเติม รับจัดงานเลี้ยงฉลองบวชนาค เครื่องเสียง ไฟแสงสี ดนตรี พิธีกร ดอกไม้ โต๊ะรับซอง รับจัดงานพิธีสงฆ์ เลี้ยงฉลองพระใหม่ เลี้ยงพระเพล ทำบุญเลี้ยงพระใหม่ ทำบุญที่บ้าน เลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับแขก

Share

 

 บริการรับจัดงานบวช งานเลี้ยงฉลองบวชนาค จัดอาหารพระพิธีฉลองพระบวชใหม่

ประโยชน์ของการบรรพชาและอุปสมบท

  • เป็นการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน หมายความว่า พุทธศาสนิกชนจะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาโดยรักษาพระธรรมวินัยให้เจริญ มั่นคง เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีงาม และสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาพระพุทธศาสนา ก็คือ การบวชเข้าไปเรียนรู้พระธรรมวินัย และรักษาถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันไป เรียกว่า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

  • เป็นการทำหน้าที่ของคนไทย หมาย ความว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทย และได้กลายเป็นมรดกของชนชาติไทย คนไทยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าสูงสุดของประเทศชาติ และสังคมของเราเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้ว ก็ให้หลักธรรมคำสอน ทำให้คนประพฤติดีงามเป็นหลักให้แก่สังคม ทำให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสันติสุข มีการเบียดเบียนกันน้อยลง ถ้ามีคนดีมากกว่าคนชั่วสังคมนี้ก็อยู่ได้ พระพุทธศาสนาได้ช่วยให้คนมากมายกลายเป็นคนดีขึ้นมา นอกจากนั้นพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม ตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา ดนตรีและศิลปะต่าง ๆ ก็มาจากวัดวาอาราม เป็นต้น

  • เป็นการสนองพระคุณบิดามารดา ดัง ที่ถือกันเป็นประเพณีว่า ถ้าใครได้บวชลูกแล้ว ก็ได้บุญกุศลมาก ช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ ตลอดจนได้เป็นญาติของพระศาสนา แต่ถ้ามองความหมายให้ลึกซึ้งลงไปก็เป็นเรื่องความเป็นจริงของชีวิตจิตใจ กล่าวคือ การบวชเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของพ่อแม่มีความสุข มีความปลาบปลื้มใจ ด้วยความหวังว่าเมื่อลูกได้เข้าไปอยู่ในวัด ได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นคนดี จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ จะรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมได้ แล้วเกิดความมั่นใจ พ่อแม่ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อลูกบวช ก็เท่ากับจูงพ่อแม่เข้ามาสู่พระศาสนาด้วย มีโอกาสได้ฟังธรรม ได้เรียนรู้ธรรมะ ทำให้ได้ใกล้ชิดพระศาสนา เรียกว่าเป็นญาติของพระศาสนาอย่างแท้จริง

  • เป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง คือการพัฒนาชีวิตทั้งในด้านความประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย วาจา และด้านจิตใจที่มีความดีงาม เข้มแข็ง มั่นคง เป็นสุข และในด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง


ขั้นตอนงานบวช


1. พิธีขอขมา ต่อบุพการี และญาติผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณ ที่ผู้บวชเคารพนับถือ
  โดยมีพานธูปเทียนแพ แล้วแต่จะจัดตามสะดวก ตามฐานะ ความสวยงาม ความพร้อม
  (ในบางกรณี ทางผู้ใหญ่ จะใส่เงินในพานร่วมทำบุญ)
  ในการกล่าวขอขมา จะมีผู้ใหญ่นำกล่าว หรือผู้บวชจะกล่าวเองก็ได้ยิ่งดี
2. พิธีโกนผม โดยให้ญาติผู้ใหญ่ตัดผมนาค แล้วนำเศษผมที่ตักใส่พานที่มีใบบัวรองไว้
   โดยมีการจัดเตรียม ผ้าขาว พานทอง กรรไกร มีดโกน
   ผู้บวช นั่งเก้าอี้พนมมือ โดยนุ่งผ้าขาวม้า
3. จบสุดท้ายพิธีโกนผม นิมนต์พระสงฆ์ พระพี่เลี้ยงโกนผมนาค ให้หมดจรด
4. พิธีอาบน้ำให้แก่ผู้บวช โดยมีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ตักน้ำค่อยๆ ราดให้ผู้บวช ถือเป็นการอาบน้ำชำระล้างทางโลก
   ทางออแกไนซ์ เตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนในพิธีให้พร้อม
5. ผู้บวชอาบน้ำ ทาด้วยขมิ้นทั้งตัว
6. สวมชุดนาค เต็มชุด และกล่าวคำบวชนาค ต่อหน้าพระสงฆ์
7. จัดพิธีบวชนาค
    ในพิธีนี้ แล้วแต่ท้องถิ่น และแล้วแต่บางบ้าน บวชในวันเดียวกัน หรือ จะบวชเข้าโบสถ์คนละวันกัน


อาจจะมีพิธีทำขวัญนาค หรือ สวดมนต์เย็น นิมนต์พระสงฆ์เทศน์ให้นาค
*  เลี้ยงฉลองบวชนาค มีเลี้ยงอาหารตามแต่ละบ้าน แต่ละท้องถิ่น หรือตามแต่ฐานะของพ่อแม่นาค
*  มีการถ่ายภาพครอบครัว ถ่ายภาพกับญาติพี่น้อง เพื่อน เป็นที่ระลึก
*  มีฉากถ่ายภาพ หรือฉาก กับเครื่องบวช เต็มชุด


* ในบางกรณี จะแห่นาคอีกวัน และบวชอีกวัน แล้วแต่กรณี
   

          ปรึกษาออแกไนซ์ก่อนจัดเตรียมงาน เพื่อความพร้อมนะคะ หรือ บางทีทางวัดก็จะให้คำปรึกษากับทางลูกค้ากับทางผู้บวชอยู่แล้วนะคะ..

ค่อยลิสต์รายการอีกครั้งคะว่าให้ทางร้านพิธีไทย จัดอะไรให้บ้างคะ..

         จัดงานเลี้ยงฉลองบวชนาค ก่อนเข้าพิธีอุปสมบทในวันรุ่งขึ้น

         ออแกไนซ์เซอร์จัดเตรียม

        1. เวที เครื่องเสียง ดนตรี ไฟแสงสี

        2. พิธีกร ออแกไนซ์ดูแลประสานงาน

        3. ช่างภาพ วีดีโอ  คิดราคาเป็นคิวงาน แต่ละช่วงงาน

        4. จอโปรเจคเตอร์ ถ่ายทอดสด

        5. ตกแต่งสถานที่จัดงาน ดอกไม้ ฉากถ่ายภาพหน้างาน ซุ้มถ่ายรูปหน้างาน โต๊ะรับซอง

            และอื่นๆ ในการจัดงานเลี้ยง ทางลูกค้า เจ้าภาพ แจ้งกับทางร้าน เพื่อเสนอราคาได้เลยคะ

        พิธีเข้าโบสถ์เช้า

        ออแกไนซ์บริการรับจัดอาหารว่าง ชา กาแฟ ข้าวต้ม พร้อมทีมงานดูแล พร้อมอุปกรณ์ สำหรับต้อนรับแขกที่มาร่วมขบวนแห่นาคตอนเช้านะคะ ทางลูกค้าทางเจ้าภาพ ไม่ต้องจัดเตรียมเองก็ได้คะ

       จัดลี้ยงพระใหม่ หรือพิธีฉลองพระใหม่ จะวันเดียวกัน หรือหลังจากวันบวช

       ออแกไนซ์บริการรับจัดภัตตาหารพระสงฆ์ (เพล) สำหรับพิธีฉลองพระบวชใหม่นะคะ จัดภัตตาหารแบบวง หรือแบบโตกหวาย และ รับจัดอาหารบุฟเฟ่ต์ น้ำดื่ม สำหรับแขก (เลี้ยงกลางวัน)  

 


       ขั้นตอนการบวชพระ พิธีเข้าโบสถ์เช้า

1. พิธีแห่นาค รอบพระอุโบสถ (แล้วแต่สะดวกของทางเจ้าภาพ)
    * รถแห่ ขบวนแห่ แตรวง กลองยาว นางรำ
    * เครื่องบวชเต็มชุด
    * ครองไตร
     * สัปทน
     นาค ในบางท้องถิ่น บางประเพณี ขี่ม้า  ขี่คอเพื่อน (ผลัดกัน) หรือเดินปกติ
     นาค ถือพานธูปเทียน หรือ ถือดอกบัว ธูปเทียน
2. จัดเตรียมโปรยทาน บริเวณหน้า พระอุโบสถ นาคเป็นผู้โปรย
3. คุณพ่อคุณแม่ส่งนาคเข้าพระอุโบสถ
4. กราบมารดา-บิดา ท่านละ 1 ครั้ง (ไม่แบมือ) แล้วรับมอบผ้าไตรจากมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่
    เสื่อ หรือผ้ารองกราบ
5. นาคส่งผ้าไตรให้เจ้าหน้าที่แล้วนำดอกไม้ บูชาที่หน้าพระประธาน
6. รอพระอุปัชฌาย์โดยอาการสงบ ทำพิธีในโบสถ์ ต่อไป โดยมีพระอุปัชฌาชย์ จัดในพิธี
7. กราบพระอุปัชฌาย์แล้ว หยิบผ้าไตรวางบนแขน เปล่งวาจาขออุปสมบท เอสาหัง พร้อมกัน
8. กล่าวจบแล้ววางผ้าไตรลงและฟังพระอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐานแล้วกล่าว เกสา โลมาฯ
9. พระอุปัชฌาย์สวมผ้าอังสะให้นาค
10. ออกไปครองผ้าไตรจีวร ด้านหลังพระอุโบสถ (ญาติไปเก็บชุดนาคที่ด้านหลังพระอุโบสถด้วย)
11. เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ๑๐ จากพระอาจารย์
12. เมื่อรับศีลเสร็จแล้วไปที่ศาลา เพื่อรับประเคนบาตรจากบิดามารดา
13. คลานเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าวคำขอนิสัย
14. พระกรรมวาจารย์คล้องบาตร ให้กับผู้บวช
15. พระคู่สวดสอบถามอันตรายิกธรรม (คุณสมบัติ)
16. คลานเข่าเข้ามาท่ามกลางสงฆ์, กราบสงฆ์
17. เปล่งวาจาขอญัตติกรรม สังฆัม ภันเต
18. ฟังอนุสาสน์บาลีจากพระอุปัชฌาย์
19. ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี
20. พิธีเลี้ยงพระเพล หรือพิธีเลี้ยงพระใหม่ (กรณีเลี้ยงที่วัด และกรณีเลี้ยงที่บ้านเจ้าภาพ)

  

 
* จัดงานที่วัดใช้โต๊ะหมู่บูชาจัดวางเครื่องบวช เครื่องอัฐบริขารใช้ของทางวัดทั้งหมด

ชุดเครื่องบวช ประกอบด้วย         
1. ไตรครอง ผ้าโทเร ขนาด 1.90 เมตร (สำหรับผู้บวช) 1 ไตร 
2. ไตรอาศัย ผ้าโทเร ขนาด 1.90 เมตร (สำหรับผู้บวช) 2 ไตร
* แจ้งขนาด ส่วนสูง และน้ำหนักผู้บวชกับทางร้านอีกครั้งค่ะ
3. สังฆทานพระอุปัชฌาย์ 1 ชุด
4. สังฆทาน พระคู่สวด 2 ชุด
5. บาตรสแตนเลส พร้อมอัฐบริขาร 8 นิ้ว 1 ใบ
6. ตาลปัตรผ้าไหม ด้ามไม้กลึง 1 ด้าม
7. ย่ามผ้าไหม  อย่างละ 1 ใบ
8. สัปทน 1 ด้าม (ยืมเช่า)
9. ที่นอนเสื่อฟองน้ำ 1 ชุด  
10. หมอนหนุน 1 ใบ
11. ผ้าห่ม
12. ผ้าเช็ดตัว 
13. ร่ม
14. รองเท้า
15. กระโถน
16. ปิ่นโต
17. อาสนะพระใหม่
18. พานแว่นฟ้า พลาสติก
19. ครอบไตร
20. ต้นเทียนหม้อแบ่ง 3 ต้น
21. กรวยอุปัชฌาย์ 3 อัน
22. พานธูปเทียนแพ ใช้ในพิธีขอขมา
23. ชุดนาค เต็มชุด (ผ้าขาวนุ่งนาค,อังศะ,รัดปะคด) 1 ชุด
24. ผ้าคลุมนาค 1 ชุด
25. กรวยดอกบัว ใบตองสด ฝีมือปราณีต
26. มาลัยคล้องคอนาค ดอกไม้สด ฝีมือปราณีต
27. เครื่องอัฐบริขาร ของใช้ส่วนตัวพระใหม่ ครบชุด แก้วน้ำ จาน 
       ช้อนส้อม มีดโกน ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
       น้ำยาสรง น้ำยาล้างบาตร น้ำยาซักผ้าไตรจีวรฯลฯ
28. เหรียญโปรยทาน 2 หาบ 2 กระจาด
29. สังฆทานพระอันดับ 15 ชุด
30. อุปกรณ์ของใช้ในพิธีโกนผม ใบบัว มีดโกน กรรไกร พานรอง
31. อุปกรณ์ของใช้ในพิธีอาบน้ำนาค ขันน้ำ ถังน้ำ กลีบดอกไม้
32. พิธีพระเทศน์สอนนาค สังฆทาน ดอกไม้ ธูปเทียน 1 ชุด
33. ทีมงานออแกไนซ์ผู้ดูแลประสานงานจัดงานบวช
 
ในแพ็คเกจเราเตรียมให้คุณมากกว่า 30 รายการ
พร้อมทีมงานจัดเตรียมจัดของให้ก่อนงาน และเจ้าพิธีนำผู้บวช นำนาค ทำตามขั้นตอนต่างๆ จนถึงหน้าโบสถ์
 
* แต่ละรายการร้านเราเน้นของดี และใช้งานได้จริง เพราะเราคิดว่า ผู้บวชเสมือนหนึ่งลูกหลานของเรา ถือเป็นบุตรพระพุทธเจ้า เราเลือกสรรใช้ของดีในเครื่องอัฐบริขารทั้งหมด
* แต่ละรายการ บางรายการปรับเปลี่ยนได้ บางรายการเป็นรายการหลัก ปรึกษาออแกไนซ์ หรือ ดูในแพ็คเกจก่อนนะคะ
* บวช 2 คน พร้อมกัน หรือบวช 2 วัน ปรึกษาก่อนล่วงหน้านะคะ
 
 
สอบถามรายละเอียด
 
คุณติ๊ก โทร. AIS 084-3144994 
True 097-2458885
Line id: piteethai
 
อ.ธนกฤต โทร. True 097-2358885
Line id: tkcenter2
 
แพ็คเกจ 3 ขั้นตอน 3 ลำดับพิธีการ 
 
1. แพ็คเกจ พิธีบุญ งานบรรพชาอุปสมบท เริ่มตั้งแต่พิธีปลงผม จนกระทั่งถึงพิธีบรรพชา พระใหม่ ออกจากโบสถ์
ราคา 49,000 บาท
 
พิธีโกนผม ปลงผมนาค
พิธีอาบน้ำนาค
พิธีล้างเท้าพ่อแม่
พิธีขอขมา ไหว้ผู้ใหญ่
พิธีเทศน์สอนนาค
พิธีแห่นาครอบโบสถ์
พิธีบรรพชาอุปสมบท ภายในโบสถ์
เสร็จพิธีทั้งหมด
 
2. แพ็คเกจ พิธีบุญ งานเลี้ยงฉลองบวชนาค
ราคา เริ่มต้น 149,000 บาท รายละเอียดตามในภาพด้านล่างค่ะ
 
ดอกไม้ฉากถ่ายภาพหน้างาน  
โต๊ะรับซองหน้างาน กล่องรับซอง โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ
พิธีกรบนเวที
เครื่องเสียง (ไม่รวมดนตรี)
ไฟแสงสีในบริเวณงาน

 
3. แพ็คเกจ พิธีบุญ งานเลี้ยงฉลองพระใหม่ ตักบาตรพระใหม่ หรือจัดงานบุญที่บ้าน ราคา แพคเกจ บุญนำพา
 
กรณี พิธีเลี้ยงฉลองพระใหม่ หรือตักบาตรพระใหม่ ถ้าสะดวกแนะนำให้จัดที่วัดจะดีกว่าค่ะ
แต่ในบางกรณี บางงาน บางบ้าน ต้องการ เลี้ยงพระใหม่ โดยจัดงานทำบุญบ้านด้วยพร้อมกัน หรือ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พร้อมกัน โดยนิมนต์พระใหม่ กลับไปสวดที่บ้าน ในข้อนี้ ก็สามารถจัดได้นะคะ แล้วแต่ ความต้องการ และความสะดวกของเจ้าภาพค่ะ เรายินดีให้คำปรึกษา และให้บริการทุกรูปแบบค่ะ
 
 
 

 

 
 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
 
งวดที่ 1 ทำหนังสือสัญญาจ้าง มัดจำ 30%
นัดคุยรายละเอียดจัดงานที่วัด
งวดที่ 2 ชำระเงินสดส่วนที่เหลือ ในวันงาน
 
 
 


Powered by MakeWebEasy.com