ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

  1. การเช่าของ เช่าอุปกรณ์ เป็นราคาเช่า ตามคิวงาน ต่อ 1 คิวงาน หรือ 1 วัน แล้วแต่ว่า ของเช่านั้นเป็นอะไร                                                                                                                      เช่น เช่าชุดโตกหวาย เช่าชุดละ 350 บาท ต่อ 1 คิวงานเลี้ยงพระเพล หากเลี้ยงพระเช้า หรือเช่าตลอดทั้งวัน ทางร้านแจ้งราคาเพิ่มเติมให้ทราบก่อนล่วงหน้า
  2. การบริการแพ็คเกจ T และ S คิดราคาเป็นคิวงาน                                                                                                                                                                                        เช่น จัดงานพิธีสงฆ์เพล เลี้ยงพระเพล ถือเป็น 1 คิวงาน หากมีงานเลี้ยงต่อเวลากลางวัน ถือเป็น 1 คิวครึ่ง หรือหากมีเพิ่มงานเลี้ยงต่อเย็น ถือเป็น 2 คิวงาน 
  3. ทุกแพ็คเกจของการเช่าของ เช่าอุปกรณ์ ทางร้านจะแจ้งเวลาจัดส่งและเวลาเก็บกลับ
  4. หากสินค้า หรือของเช่า อุปกรณ์เช่า หากเกิด แตก หัก สูญหาย หรืออื่นๆ ที่ทำให้ทางร้านเกิดความเสียหาย ทางลูกค้ายินดีที่จะชดใช้ค่าสินค้านั้น ตามความเหมาะสม
  5. การจัดเตรียมสถานที่ ยก ย้าย สิ่งของต่างๆ ของทางสถานที่ หรือทางบ้านลูกค้า ขอให้เป็นหน้าที่ในส่วนของลูกค้าเอง โดยเจ้าหน้าที่หรือทีมงานไม่ว่าจะคนใดก็ตามที่มาทำงานมาปฏิบัติหน้าที่ของทางร้านพิธีไทยจะไม่ยก ย้าย เคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆ  ของบ้านงาน ของทางสถานที่นั้นๆ เพราะหากเกิดความเสียหายแล้วทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากราคาค่าเช่า  เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทางล่วงหน้า ค่าขนส่งติดตั้ง ค่าที่พักทีมงาน ทางร้านแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
  7. ราคาเช่าตามที่แจ้งกับลูกค้าจะเป็นราคาที่ไม่ได้เผื่อบวกสำหรับหัก 3% หากลูกค้าต้องการหัก กรุณาแจ้งให้ทราบก่อน และหากลูกค้าต้องการหัก 3% โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ หัก ณ ที่จ่าย 3% ทางร้านยินดีให้บัตรประชาชนกับทางลูกค้า
  8. การชำระเงิน ของเช่า แพ็คเกจ F มัดจำ 30%ของค่าเช่านั้น และชำระเงินสดส่วนที่เหลือในวันงาน หรือเมื่อได้รับของเช่านั้นเรียบร้อยแล้ว
  9. การชำระเงิน แพ็คเกจ T และ  S มัดจำ งวดที่ 1 จำนวน 30%ของค่าบริการทั้งหมด งวดที่ 2 จำนวน 30% ก่อนจัดงาน อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ และงวดที่ 3 จำนวนส่วนที่เหลือในวันงาน หรือหลังจัดงานเรียบร้อยแล้ว
Powered by MakeWebEasy.com