ใส่เสื่อสีประจำวัน และใส่สีถูกโฉลก วันอะไรควรใส่สีอะไรเป็นมงคล

ใส่เสื่อสีประจำวัน และใส่สีถูกโฉลก วันอะไรควรใส่สีอะไรเป็นมงคล

     สีเสื้อประจําวัน สีถูกโฉลกหรือเป็นมงคลทางโหราศาสตร์ ทีมาที่ไปต้นกำเนิดหรือกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกสีตามวันเกิด มาจากสีในภูมิทักษา หรือสีประจำพระเคราะห์ทั้ง 8 ซึ่งพูดถึงในตำนานกำเนิดดาวพระเคราะห์และตำนานชาติเวร โหราจารย์ในอดีตท่านได้ผูกเรื่องประวัติชาติเวรกำเนิดเอาไว้หลายเรื่อง ทั้งเป็นบุคลาธิษฐานหรือเป็นเทวนิยาย  

      เช่น วันอาทิตย์ "พระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้น ต้องเอาราชสีห์ ๖ ตัวมาเป่าลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดง พรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกรขึ้น มีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราช และวิมานสีแดง ทรงบนหลังราชสีห์ เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในอิสานทิศ"

       ดังนั้นสีแดงจึงเป็นสีประจำวัน ของพระอาทิตย์ หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เป็นต้น ส่วนวันอื่นๆที่เหลือก็มีสีประจำวันเช่นกัน ในการเลือกใช้จะจัดวางตามภูมิทักษา แบบเดียวกับทักษาปกรณ์การตั้งชื่อ แต่ใช้สีแทนอักขระ  ก็จะได้สีประจำภูมิต่างๆ เช่น บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ หลักการเลือกสีให้ หลีกเลี่ยงสีภูมิกาลกิณี ส่วนสีภูมิทักษาอื่นๆใช้ได้หมด อาจเลือกตามภูมิต่างๆ เพื่อส่งเสริมเฉพาะเรื่อง เช่น เลือกสี ภูมิมูลละ เพื่อส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ เป็นต้น

       การใช้สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลก สุนทรภู่ ซึ่งเป็นปราชญ์  ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รอบรู้ศาสตร์โบราณแขนงต่าง ๆ รวมทั้งโหราศาสตร์ ท่านได้บันทึกตำราคำสอน เป็นมุขปาฐะบ้าง แต่งเป็นคำกลอนบ้าง เช่น สวัสดิรักษาคำกลอน ซึ่งบทกลอนพูดเกี่ยวกับสี เพื่่อเสริมศิริมงคล หรือสีตามหลักทักษาในตำนานกำเนิดดาวพระเคราะห์และตำนานชาติเวรอนึ่งภูษา ผ้าทรง ณรงค์รบ
ให้มีครบ เครื่องเสร็จ ทั้งเจ็ดสี
 
วันอาทิตย์ สิทธิโชค โฉลกดี   เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล
 
เครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว   จะยืนยาวชันษาสถาผล
 
อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน   เป็นมงคลขัติยาเข้าราวี
 
เครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสด    กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี
  
วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี    วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม
 
วันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศ    แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม
 
หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม    ให้ต้องตามสีสันจึงกันภัย
 
วัสดิรักษา เป็นหนังสือที่มีคำสอนที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ แบบเดียวกับสุภาษิตสอนหญิง ถ้าใครปฏิบัติได้จะเกิดความสวัสดี เรียกว่า "สวัสดิรักษาคำกลอน" เพื่อถวายพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมอบให้เป็นศิษย์ศึกษา ซึ่งบทกลอนข้างต้นจะพูดถึงสีมงคลในแต่ละวัน เน้นสีเครื่องแต่งกาย สวัสดิมงคลทางออกศึกออกรบ ซึ่งจะทราบว่าแต่ละวันใช้สีอะไรดีจึงถูกโฉลก ซึ่งแต่ละสีที่ท่านสุนทรภูพูดถึงก็เป็นสีตามภูมิทักษา

       สำหรับสีเสื้อประจําวันต่างๆในแต่ละภูมิทักษา ที่พูดถึงในเทวนิยายชาติเวรกำเนิดเอง จะมีสีหลักๆเท่านั้นเมื่อนำมาใช้ทางโหราศาศาตร์ เลือกสีเสื้อหรือสีรถ หรือสีในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสีให้เลือกมากมาย จึงใช้ โทนสี หรือ สีที่มีความใกล้เคียงกัน  กับ สีหลัก ในการพิจารณาสีเสื้อประจําวันอาทิตย์

      ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้น ต้องเอาราชสีห์ ๖ ตัวมาเป่าลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกรขึ้น มีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราช และวิมานสีแดง ทรงบนหลังราชไกรสร (ราชสีห์) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในอิสานทิศ"

      สีเสื้อประจําวันอาทิตย์ หรือสีภูมิบริวารวันอาทิตย์ คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด แดงกุหลาบสีเสื้อประจําวันจันทร์

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระจันทร์ จากนางฟ้า ๑๕ องค์ โดยร่ายเวทย์ให้นางฟ้าทั้ง ๑๕ องค์ให้ละเอียดลง แล้วหุ้มห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นพระจันทร์เทพบุตรขึ้น มีกายสีนวล ทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์แก้วประมวลนิวัตร และวิมานแก้วสีมุกดา ทรงอัศวราช(ม้า) เป็นพาหนะ สถิตในบูรพาทิศ"

      สีเสื้อประจําวันจันทร์ หรือสีภูมิบริวารวันจันทร์ คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ  หรือโทนเหลืองขาวสว่างๆสีเสื้อประจําวันอังคาร

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระอังคารขึ้นด้วยมหิงษา (กระบือ) ๘ ตัว ทรงร่ายพระเวทให้ละเอียดลง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อน ๆ ของแก้วเพทาย แล้วพรมด้วยน้ำอมฤต ก็เกิดเป็นองค์พระอังคารเทพเรืองฤทธิ์ขึ้น มีกายเป็นสีแก้วเพทาย ทรงรัตนโกเมนเป็นอาภรณ์ และมีสีวิมานเป็นทับทิม ทรงราชเกษร (ถวาย) ในหนังสือโลกธาตุว่า ทรงขรราช (ลา) เป็นพาหนะสถิตในอาคเนย์ทิศ"

      สีเสื้อประจําวันอังคาร หรือสีภูมิบริวารวันอังคาร คือ สีชมพู สีแดงอ่อน สีโอโรส หรือโทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆสีเสื้อประจําวันพุธ(กลางวัน)

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้สร้างพระพุธขึ้นด้วยพญาคชสาร ๑๗ ตัว โดยเอามาป่นลง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียว โทนสีเขียวใบไม้ ประพรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นองค์พระพุธเทพเทวา สีกายเป็นสีแก้วมรกต และมีวิมานเป็นสีมณี ทรงคชคเชนทร(ช้าง) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในทักษิณทิศ"

      สีเสื้อประจําวันพุธ หรือสีภูมิบริวารวันพุธ คือ สีเขียวแก่ เขียนใบไม้ หรือโทนสีเขียวทั้งอ่อนและเข้มสีเสื้อประจําวันพุธ(กลางคืน,ราหู)

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้า สร้างพระราหูขึ้นโดยใช้ศีรษะผีโขมด ๑๒ ตัวมาป่นลง แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ ดำสลัว ทรงทิพยสุวรรณแสงสีใสสะอาด และมีวิมานเป็นสีนิลมีมหาสุบรรณราช(ครุฑ) เป็นพาหนะ สถิตในทิศพายัพ"

      สีเสื้อประจําวันพุธกลางคืน,ราหู หรือสีภูมิบริวารวันวันพุธกลางคืน คือ สีดำสลัว สีหม่นๆ ไปทางสีดำ แต่ไม่ดำสนิทสีเสื้อประจําวันพฤหัสบดี

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้า สร้างขึ้นจากฤๅษี ๑๙ ตน คือ ทรงร่ายเวทให้กายฤๅษี ๑๙ ตนนั้นละเอียดลง แล้วเอาผ้าสีแสด ห่อผงนั้น ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกดเป็นองค์พระพฤหัสบดีขึ้นมา มีสีกายเป็นสีแก้วไพฑูรย์ ทรงทิพยอาภรณ์ สุวรรณรัตนรูจี แจ่มด้วยมุกดาหาร และมีวิมานเป็นสีบุษรากับทรงมฤคราช (กวางทอง) ในอธิไทยโพธิบาทว์ กล่าวว่าทรงมณฑก (กบ) พระพฤหัสบดี มีมณฑกนั้นเป็นพาหนะสถิตใน ปัจฉิมทิศ"

      สีเสื้อประจําวันพฤหัสบดี หรือสีภูมิบริวารวันพฤหัสบดี คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง หรือโทนสีแสดสีเสื้อประจําวันศุกร์

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ได้สร้างพระศุกร์ขึ้นจาก คาวี ๒๑ ตัวโดยร่ายพระเวทให้โค ๒๑ ตัวนั้นป่นละเอียด แล้วห่อด้วยผ้าสีน้ำเงินหรือสีคราม ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระศุกร์เทวาขึ้น มีกายเป็นสีประภัสสร ทรงนิราภรณ์ เลื่อมประภัสสรโอภาส และมีวิมานเป็นสีทอง ทรงโคศุภราช(วัว) เป็นพาหนะ สถิตในอุดรทิศ"

       สีเสื้อประจําวันศุกร์ หรือสีภูมิบริวารวันศุกร์ คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า หรือโทนสีน้ำเงินสีเสื้อประจําวันเสาร์

ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า "พระอิศวรผู้เป็นเจ้า สร้างพระเสาร์ขึ้นจากพยัคฆ์ ๑๐ ตัว โดยร่ายพระเวทให้เสือนั้นป่นลง แล้วจึงห่อด้วยผ้าสีดำ ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระเสาร์เทวราชขึ้น มีสีกายเป็นสีคล้ำ ทรงรัตนนิลเป็นทิพยอาภรณ์ มีวิมานเป็นสีมรกต ทรงพยัคฆ์ราช (เสือ) เป็นพาหนะ สถิตในหรดีทิศ"

      สีเสื้อประจําวันเสาร์ หรือสีภูมิบริวารวันเสาร์ คือ สีดำ โทนสีดำ สีน้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม สีเข้มๆ สีเข้มหรือสีแก่มากๆการเลือกสีเสื้อ


          เมื่อทราบสีประจำวันเกิดหรือสีภูมิบริวารทั้ง 8 วัน แล้ว นำมาจัดวางตามหลักทักษาปกรณ์ จะได้สีประจำภูมิทักษาทั้ง 8 คือ ภูมิบริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี และ กาลกิณี ตามตารางด้านล่าง

ในการเลือกสีเสื้อประจําวันก็ให้ดูว่าเกิดวันใด วันอาทิตย์ - เสาร์ ,วันพุธกลางคืน (วันทางจันทรคติ อาจไม่เหมือนกับสูติบัตร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด) เมื่อทราบวันเกิดทางโหราศาสตร์แล้วเลือกสีให้ส่งเสริมเรื่องนั้นๆที่ต้องการ เช่น เกิดวันอาทิตย์ ต้องการให้สีส่งเสริมในเรื่องเงินๆทองๆ ก็ควรเลือกสีในภูมิมูลละ ซึ่งก็คือสีดำ หรือโทนสีดำ สีม่วง (ตารางสีเสื้อคนเกิดวันอาทิตย์ แถวที่ 5 สีภูมิมูลละ) หากต้องการส่งเสริมเรื่องอื่นๆก็เช่นกันเลือกตามความหมายภูมิทักษา ตามตารางด้านล่างซึ่งแยกตามวันเกิดแต่ละวันแล้ว , ทั้งนี้ในการเลือกควรหลีกเลี่ยงสีในภูมิกาลกิณี

สีเสื้อคนเกิดวันอาทิตย์


สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันอาทิตย์ ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้


สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันจันทร์

สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันจันทร์ ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้


สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันอังคาร


สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันอังคาร ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)


สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันพุธกลางวัน ( เวลา o๖.oo - ๑๘.oo น. ) ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันพุธ(กลางคืน,ราหู)

สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันพุธกลางคืน ( เวลา ๑๘.o๑ - o๖.oo น. ) ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันพฤหัสบดี


สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันพฤหัสบดี ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันศุกร์

สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันศุกร์ ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี
 
สีเสื้อคนเกิดวันเสาร์

สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลกคนเกิดวันเสาร์ ส่งเสริมให้คุณ กับผู้สวมใส่ ตามหลักทักษาปกรณ์ ดังนี้

สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ
สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ
 

สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด
สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืนปราศจากโรคภัย
 

สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว
สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เกรงใจ
 

สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน
สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง ศิริมงคล โชคลาภต่างๆ
 

สีแดง หรือโทนสีแดงสด
สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง
 

สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง
สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร
 

สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตา ช่วยเหลือ
 

สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่
สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล ไม่ดี

 

 

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ - มายโหรา.คอม (www.myhora.com) 
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้