มิ่งขวัญของคนเกิดแต่ละปีนักษัตร

มิ่งขวัญของคนเกิดแต่ละปีนักษัตร

การทำบุญแต่ละปีเกิด ของแต่ละคนที่เกิดตามปีนักษัตรต่างๆ บางที คุณอาจจะไม่ทราบว่า จะทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ตัวเอง จะต้องทำบุญด้วยอะไรอย่างไรบ้าง หรือถ้าจะปลูกต้นไม้ ควรปลูกต้นไม้ที่บ้าน หรือปลูกต้นไม้อะไรดีเพื่อเสริมความเป็นมงคล

 

คนเกิดปีชวด-หนู

เป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ มิ่งขวัญิสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย

ท่านที่เกิดปีชวดสมควรที่เมื่อท่านไปอยู่ภูมิลำเนาที่สารทิศใดๆ ให้หาต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย มาปลูกไว้ภายในรั้วบริเวณบ้านด้วย จะมีสิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั้งครอบครัว

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย ขนมหวานในงานพิธีสงฆ์ และอาหารสำหรับจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เราจะจัดเป็น กล้วยบวชชี หรือขนมหวานที่มีเนื้อมะพร้าวนะคะ  หรือกับข้าว อาจจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ยอดมะพร้าวก็ได้นะคะ

คนเกิดปีฉลู-วัว

เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาล

ท่านที่เกิดปีฉลู ถ้าเกิดเวลากลางวันมักจะลำบาก ไม่สบายกายและใจ ต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำประกอบอาชีพ หากเกิดเวลากลางคืน ดีมีความสุข

ท่านที่เกิดปีฉลู ควรนำผ้าแพรประจำสีวันเกิดไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย ขนมหวานในงานพิธีสงฆ์ จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เราจะจัดเป็น ลูกตาลลอยแก้วนะคะ 

คนเกิดปีขาล-เสือ

เป็นผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้ มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นขนุนและต้นรัง

ท่านที่เกิดปีขาล  ถ้าเกิดกลางวันดีมีความสุขสบาย แม้เกิดกลางคืนไม่ค่อยดี จะมีความยุ่งยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และมักเหนื่อยกาย แต่มีความสบายใจ เมื่อเด็กมีความลำบากกาย แต่มีความสบายใจ มีความเข้มแข็ง ความอดทน ถ้าอายุมากจะมีทรัพย์สินเงินทอง

ท่านที่เกิดเปีขาล เมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ต่างถิ่นใด ควรหาทราบไปถมโคนต้นขนุนหรือต้นรัง ที่มีอยู่ในหรือใกล้บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย เราจะจัดผลไม้ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เป็นขนุนให้นะคะ

คนเกิดปีเถาะ-กระต่าย

เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้ มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าว และต้นงิ้ว

ท่านที่เกิดปีเถาะ ถ้าเกิดเวลากลางวันดี เกิดกลางคืนมักไม่ค่อยไม่ดี มีความรักมากและมักจะประพฤติตนผิดประเพณี ไม่จะผิดหวังในความรัก บางครั้งเกือบคิดฆ่าตัวเองตาย เอาแต่ใจคนอื่นจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง

ท่านที่เกิดปีเถาะ ไม่ว่าจะไปอยู่ท้องที่ใดควรปลูกต้นมะพร้าว ต้นงิ้วไว้เบื้องทิศเหนือของบ้านเรือน เพื่อปราบสิ่งอัปมงคลอันจะเกิดกับตนเองและครอบครัว

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย อาหารสำหรับจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ยอดมะพร้าวก็ได้นะคะ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของมะพร้าวนะคะ

คนเกิดปีมะโรง-งูใหญ่

เป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุทอง มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นงิ้ว หรือกอไผ่

ท่านที่เกิดปีมะโรง ถ้าเกิดเวลากลางวัน จะมีความสำราญใจ หากเกิดเวลากลางคืนจะเดือดร้อนในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นคนมีศีลธรรมประจำใจ มั่นคงดี

ท่านที่เกิดปีนี้จะมีเกียรติยศชื่อเสียงไปทั่วทุกทิศ เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วๆ ไป เมื่อไปอยู่ท้องถิ่นใด ควรเอาดินดำหรือทรายไปถมกอไผ่หรือต้นงิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย อาหารสำหรับจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ เป็นแกงจืดกระดูกหมูตุ๋นเยื่อไผ่ก็ได้นะคะ

คนเกิดปีมะเส็ง-งูเล็ก

เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพธิ์ และต้นรัง

ท่านที่เกิดปีะมะเส็ง ถ้าเกิดเวลากลางคืนไม่ดี จะเหนื่อยกาย เพราะการทำมาหาเลี้ยงตัว ถ้าเกิดเวลากลางวันดี แต่อาจมีคนมารบกวนหาความเดือดร้อนมาให้ เสมอๆ

ท่านที่เกิดปีนี้ ถ้าจะออกแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ให้ไปบอกกล่าวกับไม้โพธิ์หรือไม้รัง ที่มิ่งขวัญสิงอยู่นั้นจะได้สมปรารถนาและอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

หากจะจัดงานบุญ งานมงคล ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ คนเกิดปีนี้ สามารถทำบุญได้ทุกอย่างนะคะ ไม่ได้จำกัดของ หรืออาหารในการทำบุญเลี้ยงพระนะคะ

คนเกิดปีมะเมีย-ม้า

เป็นเทวดาผู้หญิงธาตุไฟ มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตะเคียน และต้นกล้วย

ท่านที่เกิดปีมะเมีย ถ้าเกิดกลางวันไม่สู้ดี มีความลำบากในการหาเลี้ยงชีพ เกิดเวลากลางคืนดี จะได้เเป็นที่ปรึกษา ชอบอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่น

ท่านที่เกิดปีมะเมีย จะไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใดๆ ให้นำทรายหรือดินดำไปใส่โคนต้นตะเคียนหรือต้นกล้วย หรือหาต้นกล้วยมาปลูกไว้ทิศตะวันออก ทิศเหนือบ้านเรือนที่ตนอยู่ จึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย ขนมหวานในงานพิธีสงฆ์ จัดกล้วยบวชชีก็ได้นะคะ  

คนเกิดปีมะแม-แพะ

เป็นเทวดาผู้หญิง ธาตุทอง มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ปาริชาติ ต้นทองหลางและต้นไผ่ป่า

ท่านที่เกิดปีมะแม ถ้าเกิดเวลากลางวันไม่สู้ดี เพราะจะลำบากเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจ หากเกิดเวลากลางคืนดี จะมีความสุขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มีคนอุปถัมภ์ ชายจะได้ภรรยาดี เป็นหญิงจะไม่ประสบความสำเร็จในการครองเรือน

ท่านที่เกิดปีมะแม คิดจะทำสิ่งใดหรือไปอยู่ทิศใดๆ ควรรดน้ำพรวนดินโคนต้นทองหลาง หรือต้นไผ่จึงจะเพิ่มสิริมงคลตัวเองกับครอบครัว

หากจะจัดงานบุญ งานมงคล ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ คนเกิดปีนี้ สามารถทำบุญได้ทุกอย่างนะคะ ไม่ได้จำกัดของ หรืออาหารในการทำบุญเลี้ยงพระนะคะ หรือจะเป็นซุป ต้มกระดูกหมูใส่เยื่อไผ่ก็ได้นะคะ

คนเกิดปีวอก-ลิง

เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นขนุน

ท่านที่เกิดปีวอก ถ้าเกิดเวลากลางวันไม่สู้ดีนัก หากเกิดเวลากลางคืนดี แต่จะมากด้วยอารมณแห่งรัก

ท่านที่เกิดปีวอก หากไปอยู่ทิศถิ่นฐานบ้นเมืองใด ควรเอาผ้าแพรสีตามวันเกิดผูกพันบูชาที่ต้นขนุน จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีลาภทั้งครอบครัว

หากจัดงานบุญ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย เราจะจัดผลไม้ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เป็นขนุนให้นะคะ

คนเกิดปีระกา-ไก่

เป็นผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นยาง และต้นฝ้ายเทศ

ท่านที่เกิดปีระกา ถ้าเกิดเวลากลางวันมิสู้ดี เพราะจะอาภัพ จะลำบากในการหาเลี้ยงชีพ หากเกิดเวลากลางคืนดี จะมีความสุข มั่งมีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมาก

ท่านที่เกิดปีระกา เมื่อไปอยู่แห่งใด ควรรดน้ำพรวนดิน หรือปลูกต้นฝ้าย ต้นยาง ทางทิศเหนือหรือใต้บ้านเรือนที่ตนอาศัย จึงจะเป็นโชคลาภและเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว

หากจะจัดงานบุญ งานมงคล ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ คนเกิดปีนี้ สามารถทำบุญได้ทุกอย่างนะคะ ไม่ได้จำกัดของ หรืออาหารในการทำบุญเลี้ยงพระนะคะ

คนเกิดปีจอ-หมา

เป็นผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นสำโรง และต้นบัวหลวง

ท่านที่เกิดปีจอ ถ้าเกิดเวลากลางวัน มิสู้ดี จะลำบากในวัยเด็ก แต่ในวัยกลางคน จะสุขกายสบายใจมาก หากเกิดเวลากลางคืนจะมีเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัว

ท่านที่เกิดปีจอ เมื่อไปตั้งอยู่ถิ่นฐานเมืองใด ก่อนขึ้นบ้านใหม่ควรเอาดอกบัวหลวง บูชาหิ้งพระก่อนจึงจะดี และจะมีสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

หากจะจัดงานบุญ งานมงคล ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย แจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะ จัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูชาขอเป็นดอกบัว แจ้งได้นะคะ

คนเกิดปีกุน-หมู

เป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นบัวหลวง และต้นบัวบก

ท่านที่เกิดปีกุน ถ้าเกิดเวลากลางวัน จะอยู่ดีมีความสุขสบายไม่เดือดร้อน อยู่อาศัยมีความสงบสุข หากเกิดเวลากลางคืน จะมักมากในเรื่องกามารมณ์ สุขกายแต่ไม่สบายใจ

ท่านที่เกิดปีกุน ควรเอาดอกบัวหลวง บูชาพระในวันเกิด เดือนเกิดหรือ ปีเกิด จึงจะดีมีโชคลาภและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

หากจะจัดงานบุญ งานมงคล ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ กับร้านพิธีไทย แจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะ จัดดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูชาขอเป็นดอกบัว แจ้งได้นะคะ

 

แต่ละปีเกิดก็จะมีความดี แตกต่างกันนะคะ.. ทั้งชันษา และธาตุต่างๆ นะคะ

การทำบุญ ของคนที่เกิดแต่ละปีเกิด ก็อาจจะมีความเหมือนความต่างกันนะคะ.. ถ้าเราทำบุญ ตามสิริมิ่งขวัญตรงตามปีเกิดของตัวเอง ก็จะยิ่งเพิ่มเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ญาติพี่น้อง นะคะ

 

จัดงานบุญ ครบทั้งงาน อุปกรณ์พิธีสงฆ์ พร้อมจัดของ จัดอุปกรณ์ จัดภัตตาหาร ขนมหวาน ผลไม้ ถวายพระสงฆ์ แพ็คเกจของร้านพิธีไทย 

ต้องการทำบุญอะไรเป็นพิเศษก็แจ้งได้นะคะ https://www.piteethai.com/product/24799/เชื่อมบุญ-พระฉันเป็นวง

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 097-2358885, 084-3144994

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้