คุณพี่หมื่นมาสู่ขอ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WT2

ตามประเพณีที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องจัดเตรียมชุดขันหมาก สินสอดทองหมั้น ขนม ต้นกล้วยต้นอ้อย เพื่อมาสู่ขอเจ้าสาวไปเป็นแม่ศรีเรือน และฝ่ายแม่ศรีเรือนเองก็เตรียมสถานที่ต้อนรับ และเตรียมเด็กเชิญขันหมากเข้าบ้าน  

Share

การหมั้น
 
หลังจากได้มีเจรจาสู่ขอเป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว บางครั้งทางผู้ใหญ่ต้องการให้มีการหมั้นกันสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยจัดงานแต่งภายหลัง เพื่อให้โอกาสทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายได้ศึกษาอุปนิสัยกันมากขึ้น ต้องมีการกำหนดฤกษ์ยามในวันหมั้น รวมทั้งกำหนดสินสอดทองหมั้น หรือที่เรียกว่า " ขันหมากหมั้น " ตามธรรมเนียมการหมั้นนั้น เท่ากับเป็นการจอง หรือวางมัดจำไว้นั่นเอง หญิงที่ถูกหมั้นถือว่าได้ถูกจองไว้แล้ว จะไปรับจากชายอื่น หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะยกให้ใครอื่นอีกไม่ได้จะลองมองกันให้ดีแล้ว
สินสอดทองหมั้น หรือของหมั้น
 
โดยปกติการแต่งงานลูกสาว มักถือเป็นงานออกหน้าออกตาใหญ่โต ทางฝ่ายหญิงจึงพยายามเรียกร้องกันมากๆ คือเรียกของหมั้นที่มีราคาแพง เดิมทีการหมั้นมักจะเรียกเป็นทองคำ และการเรียกเป็นน้ำหนัก จนเป็นศัพท์ติดปากมาจนกระทั่งบัดนี้ว่า "ทองหมั้น" ซึ่งประเพณีโบราณถือเป็นของเจ้าสาว ที่จะนำไปเป็นเครื่องแต่งตัว เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวในเวลาแต่งงาน
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเงินสินสอดและผ้าไหว้อีกด้วย เรียกว่า "สินสอด" ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ ถือกันว่า เป็นค่าเลี้ยงดูหรือค่าน้ำนม
การกำหนดฤกษ์ยามในวันหมั้น
 
การกำหนดฤกษ์ยามในวันหมั้น โดยมากนิยมกำหนดตอนเช้า ก่อนเที่ยง หรือไม่ก็ควรเป็นตอนบ่าย นอกจากนั้นต้องมีการหาฤกษ์อีก 3 ฤกษ์ คือ ฤกษ์ขันหมากนิยม ฤกษ์รดน้ำและทิศทางที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะนั่ง และฤกษ์ปูที่นอนและส่งตัว ซึ่งประเพณีโบราณถือว่าสำคัญมาก มักจะให้พระผู้ใหญ่หรือพราหมณ์เป็นผู้หาฤกษ์ โดยถือเกณฑ์ดวงชะตาของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเป็นหลักในการคำนวณ หรือในสมัยนี้อาจปรึกษาโหราจารย์ที่น่าเชื่อถือได้
ขันหมากหมั้น
 
เมื่อถึงกำหนดฤกษ์ตามที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายชายจะเตรียมขันหมากหมั้นเพื่อยกไปทำการหมั้นฝ่ายหญิงโดยเฒ่าแก่ ฝ่ายชายจะเป็นผู้นำไปมอบให้ฝ่ายหญิง เฒ่าแก่ฝ่ายชายซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับที่ไปเจรจาสู่ขอ หรือจะให้ผู้อื่นทำแทนก็ได้ เพราะไม่ค่อยถือเหมือนเฒ่าแก่ขันหมาก ตอนแต่งควรเป็นเฒ่าแก่คนเดียวกับที่ไปทำการเจรจาสู่ขอ
การจัดขั้นหมากหมั้น
  • เฒ่าแก่ขันหมากหมั้น นิยมใช้คู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมาอย่างมีความสุข เป็นการถือเคล็ดชีวิตคู่ บางแห่งอาจให้ฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชายเป็นผู้ทำหน้าที่เฒ่าแก่ ขั้นหมากหมั้นเพียงคนเดียวก็ได้
  • ขันหมาก โดยมากใช้ขันทอง ขันถม หรือขันเงินแล้วแต่ฐานะ
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในขั้นหมากหมั้น
ในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไป ใช้หมากดิบ ทั้งลูก 4 ผล หรือ 8 ผล แต่ต้องเป็นระแง้หรือตะแง้ ( กิ่งที่แยกออก จากทะลายหมาก) เดียวกัน หรือถ้าต่างระแง้ก็ต้องมีระแง้ละ 2 ผล หรือ 4 ผล คือต้องเป็นคู่ เพราะถือเคล็ดการนับเป็นคู่ และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วใช้ปูนแดงป้ายที่เปลือกหมากเล็กน้อยทุกลูก มีพลูใบ 4 เรียง หรือ 8 เรียงก็ได้ เรียงละ 5 ใบ หรือ 10 ใบ ตัดก้านเสียแล้วใช้ปูนแดงแต้มที่โคนของของใบพลูทุกใบแล้วให้วางเรียงเข้ารอบๆ ภายใน ของขัน ดูให้เสมอกัน และก็เพราะเหตุที่ขันนี้ใส่หมากนั่นเอง จึงเรียกว่า "ขันหมาก" ซึ่งขันมีขนาดเล็กกว่าขั้นสินสอด
 
ขันสินสอด หรือขันหมั้น
 
ใช้ขันขนาดและชนิดเดียวกับขันหมาก ภายในบรรจุเงินทองหรือของหมั้นค่าสินสอดตามที่ตกลงกับทางฝ่ายหญิงไว้แล้ว เช่น สร้อย แหวน กำไล ฯลฯ อาจมีการใส่เศษเงินเพิ่มเข้าไปเป็นการถือเคล็ดว่า เงินสินสอดนี้จะได้งอกเงยได้ดอกออกผล และใส่ใบเงิน ใบทอง ใบนาถ ใบแก้ว ใบรัก และเย็บถุงแพรเล็กๆ ใส่ข้าวเปลือก ถั่วงา แล้วใช้ผ้าแพรคลุมไว้ บางทีแยกขั้นหมากเป็น 2 คู่ คือใส่หมากพลู 1 คู่ และขั้นสินสอด 1 คู่ บางทีไม่แยก แต่เพิ่มขันใส่ใบเงินใบทอง ถุงข้าวเปลือก ถั่วงาอีกขั้นหนึ่ง ไม่จัดปนอยู่ในขันหมากพลูและขันสินสอด
 
ดอกไม้ธูปเทียน 
ธูปเทียนที่ใช้ในพิธีนี้จะใช้ธูปแพ เทียนแพ ส่วนดอกไม้นั้นจะเป็นดอกอะไรก็ได้ จะใส่ในกระทงมีกรวยปิดตั้งไว้บนธูปแพเทียนแพอีกที
 
ผ้าไหว้ 
มี 2 อย่าง คือผ้าไหว้พ่อแม่และผู้ที่มีพระคุณที่ได้อุปการะเลี้ยงดูฝ่ายหญิง อาจเรียกเป็นสำรับๆ ถ้าผู้ที่ไปไหว้เป็นผู้หญิงให้ใช้ผ้าลาย กับผ้าแพรห่ม หรือว่าจะเป็นผ้าไหมก็ได้ ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผ้าม่วงนุ่ง กับผ้าขาวม้า หากมีการเรียกผ้าไหว้แล้วต้องเรียกทั้งสองอย่างเสมอ ผ้าไหว้ผีจะต้องเป็นผ้าขาวเพื่อนำไปเย็บเป็นสบง หรือจีวรสำหรับถวายพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ผ้าไหว้ทั้งสองอย่างจะจัดใส่พานแยกกัน
 
เครื่องขันหมาก 
ประกอบไปด้วย ขนมและผลไม้ มากน้อยแล้วแต่ตกลงกันไว้ บางทีอาจเพิ่มสุราหรือเครื่องยาเซ่นสำหรับไหว้ผีบรรพบุรุษก่อนทำพิธีหมั้นด้วย
 
การจัดขบวนขันหมากหมั้น
 
เมื่อได้ฤกษ์ขั้นหมาก (โดยมากมักเป็นตอนเช้าเช่นเดียวกับฤกษ์หมั้น) การจัดขบวนขั้นหมากตามที่ได้ตกลงไว้กับฝ่ายหญิง โดยเฒ่าแก่ฝ่ายชายจะต้องจัดหาหญิงสาว หรือเด็กที่หน้าตาหมดจด (โดยมากมักใช้ลูกหลาน) เป็นผู้เชิญขั้นหมากไปยังบ้านเจ้าสาว เพราะการเชิญขั้นหมาก สินสอด หรือผ้าไหว้นี้ ถือว่าเป็นเกียรติยศ เมื่อมอบหมายหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ก็จัดเข้าขบวนออกจากบ้านฝ่ายชายไปบ้านฝ่ายหญิง ซึ่งต้องตรงกับฤกษ์พอดี
เมื่อมาถึงบ้านฝ่ายหญิงแล้ว เฒ่าแก่ฝ่ายชายก็จะจัดขบวนอีกครั้ง โดยส่วนใหญ่นิยมจัดให้คนเชิญดอกไม้ธูปเทียนเป็นผู้นำขบวนแสดงถึงการคารวะ ถัดมาก็เป็นคนถือขันหมาก แล้วก็ขันสินสอด ตัวเฒ่าแก่ และผ้าไหว้ หรือบางทีตัวเฒ่าแก่ก็เดินคุมหลัง หรือเดินเคียงขบวน จะว่าอะไรขึ้นก่อนนี้ไม่แน่นอน บางทีอาจใช้ขันหมากนำหน้า เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญ
การยกขันหมากหมั้น
 
เมื่อได้ฤกษ์งามยามดี เฒ่าแก่ขั้นหมากหมั้น จะทำการยกขั้นหมากหมั้นไปยังบ้านฝ่ายหญิง ซึ่งทางฝ่ายหญิงจะจัดเฒ่าแก่ไว้ต้อนรับเช่นกัน เมื่อขั้นหมากหมั้นยกมาถึง จะมีเด็กเล็กๆ หน้าตาหมดจดแต่งตัวน่ารัก โดยมากมักเป็นลูกหลานของฝ่ายหญิง ทำหน้าที่ถือพานหมากออกมารับ ในพานจะมีหมากพลูที่เจียนและจีบเป็นคำๆ ใส่ไว้นับเป็นจำนวนคู่ พอขันหมากหมั้นมาถึง เด็กจะส่งพานหมากพลูให้แก่เฒ่าแก่ฝ่ายชาย เมื่อเฒ่าแก่ฝ่ายชายรับแล้วก็จะให้เงินเป็นของขวัญพร้อมทั้งคืนพานหมากให้ด้วย ซึ่งก่อนคืนอาจับไปเคี้ยวกินพอคำเป็นพิธี
หลังจากนั้น เด็กจะนำไปยังสถานที่ซึ่งทางฝ่ายหญิงจัดไว้เพื่อทำพิธีหมั้น ซึ่งก่อนจะถึงห้องที่เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงคอยต้อนรับอยู่ บางทีจะมีเด็ก (ลูกหลานฝ่ายหญิง) ถือเข็มขัดเงินหรือสายสร้อยเงินมากั้นประตู เฒ่าแก่ฝ่ายชายจะต้องภามว่าประตูอะไร ผู้กั้นจะตอบว่า "ประตูเงิน" แล้วเฒ่าแก่ฝ่ายชายก็ควักเงินห่อที่เตรียมไว้ ให้เป็นรางวัล เด็กจึงยอมให้ผ่าน อาจกั้นตั้ง 2-3 ประตูก็ได้ ยิ่งประตูเข้ามาใกล้ยิ่งมีค่ามากขึ้น คือใช้ทองหรือเพชรกั้นประตู ซึ่งเฒ่าแก่ฝ่ายชายต้องมีการตกลงกับทางฝ่ายหญิงก่อนว่าจะมีการกั้นประตูหรือไม่ และกี่ประตู จะได้เตรียมเงินไว้เป็นรางวัลถูก เมื่อห้องที่เตรียมไว้แล้ว เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะออกมาต้อนรับเชิญเฒ่าแก่ฝ่ายชายให้นั่งและวางขันหมากและบริวารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากพักดื่มน้ำพอหายเหนื่อยแล้วจึงจะเริ่มทำพิธีการนับสินสอด


 ชุดพานขันหมาก สำหรับฝ่ายเจ้าบ่าวจัดเตรียม เพื่อเป็นการให้เกียรติฝ่ายเจ้าสาว
ไปทำการสู่ขอกับผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว เข้าตามตรอกออกตามประตู ให้ถูกต้องตามประเพณี
 
สำหรับฝ่ายเจ้าบ่าว ขันหมากเอก 4 พาน และ พานขนม ต้นกล้วยต้นอ้อย  ใช้ในพิธีสู่ขอฝ่ายเจ้าสาว

สำหรับฝ่ายเจ้าสาว พานเชิญขันหมาก 1 พาน ใช้ในพิธีแห่ขันหมาก เตรียมเด็กถือเชิญขบวนขันหมากเข้าบ้านเจ้าสาว
 
 
ชุดประกอบ พิธีแห่ขันหมาก

1. ชุดพานขันหมากเอก 5 พาน ใบตองสด ดอกไม้สด
o   พานขันหมากเอก
o   พานสินสอด
o   พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว)
o   พานแหวนหมั้น (พิธีสู่ขอ พิธีหมั้น)
o   พานธูปเทียนแพ (พิธีไหว้ผู้ใหญ่)

 2. ชุดพานขันหมากโท 9 คู่ 

วางบนพานทอง + พานใบตอง กลีบใบตอง ตกแต่งดอกไม้สวยงาม

o   ต้นกล้วย 1 คู่
o  ต้นอ้อย 1 คู่
o   มะพร้าวอ่อน+กล้วยน้ำว้า+ส้มโอ 1 คู่
o   ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
o   ขนมโก๋ 1 คู่
o   วุ้นเส้น 1 คู่
o   ขนมจันอับ 1 คู่
o   ขนมกง 1 คู่
o  ขนมหวานไทยมงคล 1 คู่  

 

 

 

 


ราคาแพ็คเกจ ชุดพานขันหมากไทย
ใบตองสด ดอกไม้สด งานฝีมือ
 
แพ็คเกจ A ราคา  9,900 บาท  
ประกอบด้วย
1. พานขันหมากเอก 5 พาน
ฝ่ายเจ้าบ่าว 4 พาน ฝ่ายเจ้าสาว 1 พาน
พานขันหมากเอก 1 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานแหวนหมั้น 1 พาน
พานสินสอด ใส่เงินสด ใส่ทอง 1 พาน
พานเชิญขันหมาก 1 พาน

แพ็คเกจ B  ราคา 16,900 บาท
ประกอบด้วย
1. พานขันหมากเอก 5 พาน ในแพ็คเกจ A
2. พานขนมหวานไทยมงคล 9 อย่าง 1 คู่  
3. ต้นกล้วย ห่อพร้อมโบว์ สวยงาม 1 คู่
4. ต้นอ้อย ห่อพร้อมโบว์ สวยงาม 1 คู่

แพ็คเกจ C ราคา 22,900 บาท
ประกอบด้วย
1. พานขันหมากเอก 5 พาน ในแพ็คเกจ A
2. ชุดพานขันหมากโท จำนวน 9 คู่ ประกอบด้วย
พานขนมหวานไทยมงคล 9 อย่าง 1 คู่  
 ต้นกล้วย ห่อพร้อมโบว์ สวยงาม 1 คู่
ต้นอ้อย ห่อพร้อมโบว์ สวยงาม 1 คู่
พานขนมกง 1 คู่
พานขนมโก๋ 1 คู่
พานวุ้นเส้น 1 คู่
พานขนมจันอับ 1 คู่
พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่
พานกล้วย มะพร้าว ส้มโอ 1 คู่

 
 ราคาแพ็คเกจ ไม่รวมค่าเดินทางขนส่ง
ราคาแพ็คเกจ เป็นดอกไม้สด ธีมงานสีชมพูหรือสีแดง
หากต้องการธีมสีฟ้า และสีเขียว คิดราคาเพิ่มเติม ประมาณ 2,000 บาท จากแพ็คเกจ
 
เพิ่มเติม
  1. พ่องานแม่งานนายพิธี พิธีกร ออแกไนซ์ ทีมงานประสานงาน ผู้ดูแลพิธีแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอ ราคา 15,000-20,000 บาท
  2. ดอกไม้สดรับเจ้าสาว  ราคา 800 - 1,500 บาท (จัดตามงบ)
  3. พานส่งตัวคู่บ่าวสาว  ราคา 1,000 บาท
  4. ผ้าห่อสินสอด สีทอง 1x1 เมตร + ริบบิ้นทองสำหรับผูก ราคา 250 บาท
  5. ข้าวตอกดอกไม้ กลีบดาวเรือง กุหลาบ ดอกรัก มะลิ บานไม่รู้โรย โหงวเจ๋ง ราคา 500 บาท 
  6. หากต้องการชุดพานขันหมากแบบจีน เช่น วุ้นเส้น ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง กล้วยเครือ หรือขนมห่อแดง แจ้งได้นะค่ะ คิดราคาตามจริงคะ                                                          ราคาประมาณ 4,000 - 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณที่สั่งเพิ่มนะคะ


      

 

 ชุดพานขันหมาก ปลอม ธีมงานสีชมพู แพ็คเกจเช่า ราคา 9,900 บาท

 

สอบถามรายละเอียด หรือปรึกษาก่อนงาน
ติดต่อ คุณกิจ โทร. 097-2358885, 089-8749967
คุณติ๊ก โทร.097-2458885, 084-3144994


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้